ImpactPro este un serviciu/produs web, aflat în proprietatea şi susţinut de către “Impact Production S.R.L.”, companie cu sediul social în Str. N. Titulescu, nr. 10C, bl. Columna, sc. C, ap.9, Alba Iulia, jud. Alba.

Termenii și condițiile de față reglementează utilizarea tuturor serviciilor și produselor ImpactPro incluzând site-ul ”impactpro.ro” și conținutul acestuia.

1. Definiții

Serviciu – ansamblul mediului și a conținutului paginii https://www.impactpro.ro împreună cu actualizările și suplimentele.

Termeni și condiții – un set de prevederi pe care utilizatorul trebuie să le accepte în totalitate pentru a utiliza Serviciul. Termeni și Condiții prezintă ansamblul de prevederi interne stabilite între Utilizator și Proprietarul Serviciului cu privire la utilizarea Serviciului.

Utilizator sau dumneavoastră – persoană fizică cu capacitate juridică deplină, ce deține în cadrul Serviciului

Pagină Web – site web realizat cu ajutorul Serviciului.

Constructorul Vizual – panou care permite editarea avansată a design-ului (formelor), conținutului și setărilor Paginii Web

Administrator (Webmaster) – Utilizator ce deține acces la panoul Webmaster. Administratorul poate edita pagini web selectate cu ajutorul Panoul Webmaster și a Panoului CMS. Utilizatorul poate avea doar un cont de Administrator.

Panoul CMS – panou ce permite editarea de bază a conținutului și a setărilor Paginilor Web.

Oriunde în documentul de față se regăsește ”dumneavoastră” sau ”utilizator” se face referință la dumneavoastră, utilizatorul site-ului ImpactPro, la conținutul acestuia, la serviciile și produsele ImpactPro; prin urmare ”al dumneavoastră” va fi interpretat în consecință. Prin ”noi” și ”ImpactPro” se face referință la Impact Production S.R.L.; ”al nostru” și ”de ImpactPro” va fi interpretat în consecință. ”Informații utilizator” se referă la detaliile personale ce pot fi solicitate de noi pe impactpro.ro și/sau în cursul înregistrării și/sau al achiziției oricăror servicii și produse ImpactPro. ”Site-ul nostru” se referă la site-ul impactpro.ro și la toate paginile web asociate acestuia. Totuși ”site-ul ImpactPro” se referă și la site-urile utilzatorilor noștri create în urma folosirii platformei. ”Parte terță” se referă la orice persoană/entitate/companie care nu este asociată cu Impact Production S.R.L..

2. Termeni de utilizare

Site-ul ImpactPro, conţinutul acestuia, produsele şi serviciile sale sunt disponibile tuturor utilizatorilor care sunt capabili din punct de vedere legal să încheie contracte. Dovada îndeplinirii acestor criterii poate fi cerută la accesarea tuturor (sau a unor) servicii şi/sau produse, sub forma datelor de identificare sau a datelor de contact.

Acești termeni de utilizare sunt stabiliți între noi și utilizatori. Nici o altă persoană nu este îndreptățită să beneficieze de pe urma acestora.

Dacă orice entitate juridică îndreptățită, decide că oricare dispoziție din Termeni de urilizare este nevalidă sau neaplicabilă, acea dispoziție va fi eliminată din Termeni de urilizare , iar restul termenilor și condițiilor vor continua să funcționeze în deplinătatea puterii legale.

Dacă Termeni de urilizare actuali nu sunt în concordanță cu Termeni de urilizare aflați în vigoare la data înregistrării dumneavoastră la ImpactPro, Termeni de urilizare actuali vor prevala, cu excepția cazului în care departamentul de relații pentru clienți din cadrul ImpactPro va specifica în documentele adiționale furnizate alte clauze.

3. Securitatea site-urilor web realizate de ImpactPro

3.1 Securitatea generală

În cadrul procedurilor de asigurare a securității Utilizatorilor, prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, în orice relație cu serviciul, Utilizatorul se obligă:
 1. să nu transmită prin intermediul Serviciului informații comerciale (de, ex. spam), cu ajutorul căsuței poștei electronice.
 2. Să nu transmită invitații pentru înregistrarea în Serviciul către persoane necunoscute de către Utilizator.
 3. să nu utilizeze Serviciul printr-un alt interface decât cel oferit de către Proprietarul Serviciului.
 4. să nu distribuie viruși sau alte programe software dăunătoare.
 5. să nu solicite date ale altor Utilizatori necesare pentru logarea în conturilor lor în cadrul Serviciului sau obținerea datelor în orice alt mod nelegal.
 6. să nu colecteze informații despre alți utilizatori, inclusiv cu utilizarea programelor software speciale (de ex. Spider robot).
 7. să nu publice sau promova conținut ilegal, de exemplu: conținut pornografic, fascist, nazist, ce promovează acțiuni criminale sau de alt gen de acțiuni interzise de reglementările legea generală aplicabilă.
 8. să nu testeze activitatea Serviciului din perspectiva securității sau accesului autorizat la informațiile Serviciului.
 9. să nu execute decompilații, programare inversă (așa numita reverse engineering) sau alte încercări de cunoaște codului sursă, care prezintă proprietatea Proprietarului Serviciului.
 10. să nu copie elemente ale Serviciului, în special, elemente grafice, scripturilor, și altele.
 11. să nu colecteze date cu caracter personal privind utilizarea serviciilor, în special a bazelor datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor Serviciului.
 12. să nu instaleze unor programe software sau lua orice tip de acțiuni ce pot duce la complicarea funcționării Serviciului.
 13. să nu incite ale persoane de a încălca prevederile Termenilor și Condițiilor.
 14. să nu utilizeze în dezacord cu legislația, în cadrul folosirii Serviciului, designul industrial, mărci comerciale, patente, sau orice alt drept ce reiese din dreptul de autor, dreptul asupra proprietății intelectuale, dreptul proprietății industriale, dreptul mărcilor comerciale, dreptul patentelor și a altor prevederi obligatorii legislative.

3.2. Securitatea datelor cu caracter personal și a procesului de înregistrare

În scopul asigurării securității datelor cu caracter personal și procesului de înregistrare, prin acceptarea Termenilor și a Condițiilor, Utilizatorul se obligă:
 1. de oferi date cu caracter personal în conformitate cu starea reală, de facto.
 2. de a nu oferi nimănui parola de acces la contul său sau unui alt Utilizator, sau întreprinde acțiuni ce pot duce la oferirea persoanelor terțe datelor contului dat fără a acordul explicit al Utilizatorului.
 3. de a nu utiliza în cadrul Serviciului mai mult de un cont al administratorului pentru persoana proprie.
 4. în cazul creării contului pentru o altă entitate, și nu pentru sine, a obține acordului entități de a crea pentru ea contul, și de a respecta prevederile menținute în Termeni și Condiții. Creând un cont pentru o altă entitate, Utilizatorul confirmă că deține acordului entității și că este în stare să o prezinte la orice cerere a Proprietarului Serviciului.
 5. de a nu întreprinde acțiuni ce pot duce la încălcarea drepturilor altor Utilizatori ale Serviciului, cât și a altor entități terțe în legătură cu utilizarea Serviciului.

4. Declarații ale Utilizatorului

Prin acceptarea Termenilor și a condițiilor, Utilizatorul:
 1. Declară, că este o persoană adultă sau deține consimțământul părinților sau a altor tutori legali de a utiliza Serviciul precum și drepturile și consecințele ce reies din aceasta.
 2. Declară că deține capacitate juridică deplină.
 3. Declară acord de a obține în mod electronic informații legate de contul și activitatea Utilizatorului în Serviciu, precum și newsletter-ul.
 4. Declară că oferă date cu caracter personal adevărate. Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea drepturilor proprii. În cazul oferirii datelor incorecte, proprietarul Serviciului își rezervă dreptul de a bloca sau șterge contul Utilizatorului cu notificarea Utilizatorului
 5. Oferă acord, în cazul trimiterii invitațiilor către Servicii de către Utilizatori, ca persoana invitată de către Utilizator să primească invitația ce conține în datele expeditorului invitației datele Utilizatorului ce invită, inclusiv numele, prenumele și adresa poștei electronice.
 6. Declară acord pentru utilizarea imaginii fixe, imaginii și conținutul unei părți sau a întregii Pagini Web create de către Utilizator cu ajutorul Serviciului, în mod gratuit, în scopuri de reclamă și promovare a Serviciului, inclusiv, printre altele, prin intermediul publicării pe internet pe paginile Serviciului sau portale de socializare.

5. Înregistrare

 1. Înregistrarea are loc prin formularul accesibil pe pagina serviciului.
 2. Utilizatorul poate în orice moment să întrerupă procedura de înregistrare , ștergând în acest mod datele din cadrul Serviciului.
 3. Pentru a utiliza Serviciul, Utilizatorul trebuie de fiecare dată să execute procedura de autentificare prin intermediul formularului accesibil pe pagina web a Serviciului.
 4. Parola Utilizatorului trebuie să includă minimum 6 caractere.
 5. Prin înscrierea datelor în formularul de înregistrare, Utilizatorul confirmă corectitudinea datelor înscrise.

6. Drepturile Proprietarului

 1. Proprietarul Serviciului își rezervă dreptul de a emite conținut promo pe Pagini Web
 2. Proprietarul Serviciului își rezervă dreptul de a plasa așa numitul hiperlink către alte site-uri ce nu aparțin Proprietarului Serviciului sau nu sunt controlate de către Proprietarul Serviciului.
 3. În cazul în care sunt găsite justificări în lege, drepturi și obligațiunile altor subiecte, încălcarea bunurilor personale ale altor Utilizatori sau subiect terț, încălcarea de către Utilizator a regulamentului sau acțiuni ale Utilizatorului ce pot încălca funcționarea Serviciului, Proprietarul serviciului are dreptul:
  1. să ceară Utilizatorului de a șterge imediat toate datele false;
  2. să blocheze Pagina Web și / sau contul Utilizatorului până la clarificarea chestiunilor;
  3. să șteargă contului Utilizatorului ce ignorează cererea de a șterge sau a înceta încălcările.

7. Drepturile Utilizatorului

Utilizatorul are dreptul la:

 1. deținerea unui singur cont de Administrator în cadrul Serviciului.
 2. deținerea unui număr nelimitat de abonamente în cadrul serviciului
 3. accesarea, modificarea sau ștergerea propriilor date cu caracter personal cu ajutorul opțiunilor din cont.
 4. adresarea oricărui fel de întrebări legate de funcționarea serviciului, prin intermediul sectiunii Suport Tehnic sau la adresa email a Proprietarului Serviciului;
 5. renunțarea la utilizarea Serviciului prin prin cererea de anulare a abonamentului din propriului cont, în orice moment. Pentru neclarități eventuale ce țin de decontarea comisionului și plății acesteia în legătură cu renunțarea la utilizarea serviciului, Utilizatorul trebuie să se adreseze prin intermediul poștei electronice către Proprietarul Serviciului cu o cerere corespunzătoare în termen de 30 de zile de la data ștergerii contului din cadrul Serviciului.

8. Servicii disponibile

8.1 Preturi

Toate serviciile au un pret fix sau un interval de preturi stabilite in functie de munca si timpul necesare pentru a le realiza. Aceste preturi pot fi subiectul unor ajustari tinand cont de schimbarile mediului de afaceri sau pot fi inlocuite temporar de preturi promotionale. Valoarea pretului este stabilita in moneda locala (Ron) si include TVA.

În cazul produselor de tip abonament, prețul ramane fix pe toata perioada activa.

8.2 Servicii Premium

Odată ce ați identificat o nevoie specifică, precum mărirea spațiului de stocare, achiziționarea propriului domeniu sau crearea unui design unic pentru site, modelat conform instrucțiunilor dumneavoastră, puteți achiziționa unul sau mai multe dintre serviciile noastre Premium. În momentul de față serviciile Premium conțin caracteristicile menționate mai sus dar și serviciul Premium de relații pentru clienții, salvarea și recuperarea site-ului, statistici business, posibilitatea de a personaliza subsolul site-ului, campanii de publicitate online și multe alte servicii deja disponibile sau în curs de lansare.

8.3 Site web cu abonament

Acest pachet de servicii pentru crearea si gazduirea de website-uri la un cost modic lunar. Caracteristicile fiecarui  tip de abonament sunt enumerate in pagina Tarife. Spațiul de gazduire ocupat de site-ul este limitat pentru fiecare tip de abonament intre 500 si 2000MB, iar pentru abonamentele ce includ adresa de email personalizata, fiecare casuta de email nu trebuie sa depaseasca 250MB.

8.4 Înregistrarea numelui domeniului și dreptul de proprietate

Persoana sau entitatea care achiziționează un domeniu este proprietarul legal al acestuia. ImpactPro intervine doar ca un administrator tehnic și interfață între dumneavoastră și organizația ce alocă numele domeniului. Înregistrarea domeniului poate fi făcută si de către utilizator la orice companie reglementată si autorizata sa faca acest lucru, dar pentru a beneficia de Serviciul ofertit de ImpactPro, acest domeniu trebuie sa fie directionat spre serverele de gazduire ale ImpactPro. Asistenta tehnica pentru schimbarea nameserverelor se va face prin sectiunea Suport Tehnic.

8.5 Reînnoirea domeniului

Reînnoirea domeniului se face de catre ImpactPro pe toata perioada activa a Serviciului.

În cazul înregistrarii domeniului printr-o altă companie iar dumneavoastră (proprietarul domeniului) decideți să nu reînnoiți domeniul, ImpactPro nu este responsabil pentru orice problemă ar putea să apară ca și rezultat al expirării domeniului sau după expirarea acestuia. De asemenea, vă rugăm să luați în considerare faptul că nu toate domeniile beneficiază de o perioadă de așteptare în momentul expirării lor. Prin urmare dacă nu reînnoiți domeniul la timp, riscați să-l pierdeți în favoarea unei alte persoane. În cazul tuturor domeniilor transferul este implicit blocat. Domeniile pot fi deblocate la solicitarea proprietarului.

Domeniul poate fi reînnoit începând cu data achiziției și până în ziua de dinaintatea datei de expirare menționate în panoul de administrare al proiectului. Data expirării se referă la ziua în care domeniul dumneavoastră va deveni nevalid, prin urmare la ziua în care acesta va înceta să mai funcționeze. Reînnoirea domeniului este considerată efectuată când data plății precede data expirării. Data plății este marcată atunci când entitatea plătitoare (adică furnizorul metodei de plată) confirmă efectuarea cu succes a plății. Dacă reînnoirea domeniului nu este plătită la timp, domeniul intră în carantină.

8.6 Anularea înregistrării

Domeniile sunt proprietatea celor care le-au achiziționat din momentul finalizării procedurii de achiziție. Prin urmare înregistrarea nu poate fi revocată și, în consecință, rambursarea valorii nu poate avea loc. Dacă utilizatorul va cere garantia de 100% in primele 30 de zile de la prima achizitie, proprietarul legal al domeniului va fi Impact Production S.R.L., acest lucru putând fi evitat dacă utilizatorul este de acord cu nerambursarea contravalorii înregistrării domeniului.

8.7 Creare și funcționarea paginilor web

 1. Administratorii sunt împuterniciți să creeze și să administreze Paginile Web.
 2. Crearea Paginilor Web are loc prin intermediul mijloacelor tehnologice accesibile pentru Administratori în cadrul Serviciului.
 3. Administratorii pot edita modul în care arată (forma), conținutul și setările Paginilor Web cu ajutorul Panoului Creatorului de Paginii Web.
 4. Administratorii și Redactorii pot edita conținutul Paginilor Web cu ajutorul Panoului CMS.
 5. Pagina Web poate fi publicată în internet în orice moment.

9. Contractul și revocarea acestuia

9.1 Contractul

Un contract cu efect juridic este inițiat între dumneavoastră și ImpactPro în momentul în care comandați un serviciu și va fi îndeplinit odată ce plata va fi finalizată. ”Finalizat cu succes” definește faptul că suma totală de plată a fost achitată și o factură este disponibilă în panoul de administrare al contului dumneavoastră în secțiunea ”Facturi”. Există o perioadă inițială de 30 zile în care puteți solicita anularea serviciului și rambursarea valorii plătite. Acest proces urmează un set specific de criterii și reguli (Vă rugăm să consultați Paragraful 7.5.) .După această perioadă inițială, puteți cere anularea serviciului, acesta fiind anulat automat după expirarea perioadei deja achitate.

9.2 Revocarea contractului

Anularea oricărui serviciu poate fi solicitată în orice moment, dacă nu doriți să solicitați rambursarea valorii plătite. De asemenea anularea, achiziționarea serviciilor și solicitarea modificării serviciilor curente (de ex. orice poate influența funcționarea proiectului dumneavoastră) trebuie prezentată de către dumneavoastră (proprietarul proiectului) în scris (prin email) şi de pe adresa de e-mail folosită la înregistrarea proiectului.

9.3 Durata contractului

Durata unui contract între dumneavoastră și ImpactPro pentru serviciile de tip abonament este de minim 1 luna și maxim 6 luni, aceasta perioada fiind prelungita prin achitarea perioadei urmatoare. Pentru restul serviciilor furnizate de ImpactPro, dacă nu este menționată o durată specifică la momentul achiziției, contractul se încheie odată cu furnizarea serviciului.

10. Plăți/taxe și rambursări

10.1 Modalități de plată

Serviciile pot fi plătite prin card bancar folosing integratorul de plati MobilPay , EuPlatesc sau Transfer Bancar direct in contul bancar ImpactPro.

Transfer Bancar
În cazul transferurilor bancare, toate informațiile necesare sunt disponibile în formularul de comandă al serviciului. De asemenea, vă rugăm să luați la cunoștință faptul că toate taxele adiționale transferului bancar vor fi suportate de către dumneavoastră, nu de către ImpactPro.

Notă: Este responsabilitatea dumneavoastră să completați informațiile personale pe solicitarea de plată. Vă rugăm să vă asigurați că toate câmpurile sunt completate și datele personale furnizate sunt corecte. ImpactPro nu este responsabil pentru cererile nefinalizate datorate informațiilor insuficiente sau furnizate greșit.

Online cu card bancar prin EuPlatesc (Visa/Maestro/Mastercard).
Daca ati ales metoda de plata ” Online prin card bancar ” este necesar sa completati un formular cu informatiile despre cardul dumneavoastra in pagina securizata a procesatorului de plati.
– Platile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si MasterCard/Maestro)
se efectuaeaza prin intermediul sistemului „3-D Secure” elaborat de organizatiile care asigura tranzactiilor on-line acelasi nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau in mediul fizic, la comerciant.
– „3-D Secure” asigura in primul rand ca nici o informatie legata de cardul dumneavoastra nu este transferata sau stocata,
la nici un moment de timp, pe serverele magazinului sau pe serverele procesatorului de plati, aceste date fiind direct introduse in sistemele Visa si MasterCard.

Important de stiut! – Pentru platile prin card bancar nu este perceput nici un comision!

10.2 Procesarea plăților

Dacă utilizați cardul bancar prin MobilPay pentru realizarea unei achizițiii, autorizați MobilPay  (fie direct, fie prin intermediul afiliaților săi, a subsidiarelor sale sau a altor părți terțe) să colecteze plata de pe cardul sau din contul dvs. În timpul procesului de finalizare a plății datele dvs. de plată nu sunt salvate de ImpactPro si nici de Mobilay.

Dacă utilizați cardul bancar prin EuPlatesc pentru realizarea unei achizițiii, autorizați EuPlatesc  (fie direct, fie prin intermediul afiliaților săi, a subsidiarelor sale sau a altor părți terțe) să colecteze plata de pe cardul sau din contul dvs. În timpul procesului de finalizare a plății datele dvs. de plată nu sunt salvate de ImpactPro si nici de EuPlatesc.

Întregul proces de plată este securizat.

10.3 Reînnoirea serviciului

Reînnoirea abonamentului se face prin generarea unei facturi proforme pe care dvs. o veti achita in terment de 10 zile de la generare. Plata acestei facturi se face manual, de catre dvs. prin metoda de plata aleasa. Dupa confirmarea platii de catre ImpactPro, se va genera factura fiscala ce poate fi descarcata din contul dvs., in sectiunea Facturi.

10.4 Solicitări de rambursare

Toate serviciile, cu excepția serviciilor Premium, sunt rambursabile în termen de 30 zile de la data primei activării. Rambursarea este posibilă doar în cazul primei achiziții a serviciilor. ImpactPro nu va rambursa alte achiziții ulterioare, inclusiv reînnoirea serviciilor realizată prin plăți recurente. Voucher-ele nu sunt rambursabile sub nicio formă.

Serviciile Premium pot fi anulate cu posibilitatea de rambursare doar in cazul in care fisierele, documentele sau bunul digital nu a fost livrat sau descarcat de catre client.

În cazul în care ați primit împreună cu pachetul achiziționat, un voucher sau cupon de reducere și solicitați rambursarea după aplicarea acestei reduceri, valoarea returnată va fi echivalentul prețului redus, adica suma achitata de catre client, excluzând valoarea voucherului sau a cuponului.

Dacă – în cazul campaniilor de promovare online – o terță parte (Google, Facebook) decide blocarea campaniei create datorită produsului/ serviciului contestabil oferit de campanie, nu este posibilă solicitarea rambursării valorii serviciului. În astfel de cazuri ImpactPro nu își asumă răspunderea posibilei pierderi financiare suferite de utilizator.

Pentru a solicita anularea contractului contactați prin e-mail departamentul de relații pentru clienți. (Vă rugăm să consultaţi Articolul 5.)

Pentru anularea Serviciului în interval de 30 zile, nu este necesară nicio justificare; totuși vă rugăm să ne comunicați motivul anulării pentru a ne putea adapta serviciile nevoilor clienților noștri.

În cazul unei solicitări autorizate de anulare a oricărui Serviciu trebuie să ne specificați un motiv al acțiunii de anulare. Pentru toate cazurile menționate mai sus, motivele care pot determina o rambursare sunt:

 • (a) Încetarea completă a serviciilor (incluzând şi versiunile gratuite);
 • (b) Probleme tehnice repetare în cadrul serviciului, care împiedică buna funcţionare a proiectului dumneavoastră;
 • (c) Incapaciatea furnizării unui serviciu achitat complet (cu confirmarea de plată).

Notă: ImpactPro îşi rezervă dreptul să revizuiască motivul anulării pe care dumneavoastră l-ați invocat și să decidă asupra acceptării sau refuzării solicitării dumneavoastră.

10.5 Data și metoda de rambursare

Rambursarea valorii achitate se va realiza în termen de 60 de zile de la data la care ImpactPro a fost notificat de acțiunea de rambursare şi va fi procesată prin transfer bancar către contul clientului. Dezactivarea serviciului va fi realizată simultan cu rambursarea.

11. Utilizarea site-ului

‘Utlilizarea website-ului ImpactPro, a conţinutului acestuia, a serviciilor şi produselor sale este definită de paragrafele 8.1 – 8.8. Activităţile care contravin sau care sunt interzise de aceste paragrafe, violează Termenii de utilizare, făcându-vă astfel pasibili de acțiune disciplinară și urmărire penală. Pentru mai multe informații vă rugăm consultați articoul 10.

11.1 Conţinutul site-ului

Nu veți posta sau distribui pe/prin site-ul dvs. creat de ImpactPro materiale de natură defăimătoare, amenințătoare, obscene, dăunătoare, pornografice sau de natură ilegală, indiferent de tipul acestora. De asemenea, materialele care violează sau încalcă în orice fel drepturile noastre sau drepturile altora (incluzând dar nelimitându-se la dreptul la proprietate intelectuală sau dreptul la confidențialitate) sunt absolut interzise, precum sunt și activitățile ce pot cauza situații primejdioase sau inconveniențe nouă sau altora. Mai mult, nu veți exprima opinii vulgare, sexiste, rasiste sau ofensatoare, indiferent de natura lor. Ne încurajăm utilizatorii să se trateze reciproc într-o manieră respectuoasă și politicoasă.

11.2 Proprietatea conținutului site-ului

Nu veți posta sau face disponibil prin site-ul creat de ImpactPro materiale care nu sunt proprietarea dumneavoastră, fără consimțământul expres al proprietarului legal al materialului în cauză.

11.3 Participarea la evenimente

Veți respecta regulile oricărui tip de competiție, promoție, campanie de marketing la care participați pe site-ul nostru.

11.4 Împiedicarea funcționării

Nu vă veți angaja în niciun fel de comportament sau acțiune care poate afecta funcționarea sau securitatea site-ului ImpactPro și nici nu veți cauza inconveniențe fără motive întemeiate personalului nostru.

11.5 Identitatea dumneavoastră

Nu vă veți da drept altă persoană/entitate și nici nu veți reprezanta în mod denaturat afilierea dumneavoastră cu o persoană/entitate.

11.6 SPAM (mesaje electronice nesolicitate)

Nu vă veți promova site-ul creat de ImpactPro prin trimiterea de mesaje tip SPAM (de ex.email-uri trimise fără acordul proprietarilor conturilor respective).

11.7 Software robot

Nu veți folosi software robot (sau alt software care nu aparține platformei utilizate de ImpactPro) pentru a crea noi site-uri sau pentru a accesa sau modifica site-urile create de ImpactPro.

11.8 Soluţii improvizate

Nu veţi folosi soluţii improvizate indiferent de natura lor pentru a depăşi limitele pachetului sau limitele oricărui serviciu sau caracteristici care țin de ImpactPro.

12. Proprietatea intelectuală

Toate materialele cu copyright, mărcile înregistrate și alte drepturi de proprietate intelectuală sau conținut furnizat de către site-ul ImpactPro vor rămâne mereu în proprietatea noastră sau a licențiatorilor noștri. Nu veți folosi aceste materiale sau conținuturi fără autorizația noastră sau a licențiatorilor noștri. Mai mult, vă este permis să folosiți aceste materiale doar în maniera descrisă în cadrul termenilor și condițiilor, și nu în alt mod. Nu veți copia, reproduce, distribui sau exploata comercial, nici nu veți beneficia/profita în nici un fel de aceste materiale sau conținuturi, nici nu veți asista/facilita o parte terță în desfășurarea de acțiuni ca și cele menționate mai sus.

Mai mult, dacă ați luat la cunoștință de o astfel de distribuire sau exploatare comercială, sunteți de acord să ne informați imediat.

13. Confidențialitatea

13.1 Legislația

Vom respecta legislaţia aplicabilă pentru protecția datelor specifice ţării cu privire la orice informaţie personală pe care ne-aţi furnizat-o.

13.2 Procesarea datelor

Vi se poate solicita introducerea de informații personale pe anumite pagini ale site-ului ImpactPro. Nu vom folosi aceste informații personale în nici o altă manieră, decât cea specificată expres. De asemenea, toate informațiile colectate de la utilizatori sunt procesate în maniera și cu limitările susținute în politica noastră de confidențialitate.

13.3 Eliminarea datelor personale

Puteți solicita eliminarea datelor dumneavoastră personale din baza noastră de date. Pentru a realiza eliminarea datelor, dumneavoastră (proprietarul proiectului) trebuie să realizați o solicitare scrisă (de pe adresa de e-mail folosită pentru a înregistra contul) către departamentul nostru de relații pentru clienți, fie folosind sectiunea de Suport Tehnic, fie utilizând pagina de contact de pe site-ul nostru.

13.4 Modificări ale datelor personale

Vă recomandăm să actualizaţi toate datele personale deoarece acestea sunt folosite de către serviciul de relații pentru clienți.

13.5 Înregistrarea

Pentru a folosi serviciile și produsele noastre, trebuie să realizați o înregistrare validă pe site-ul ImpactPro. Aceasta vă dă dreptul să dețineți un cont în cadrul căruia puteți avea mai multe site-uri. Pentru a vă înregistra trebuie să furnizați o adresă de e-mail validă, o parolă și alte informații personale. Sunteți singura persoană responsabilă pentru confidențialitatea contului și a parolei dumneavoastră. Responsabilitatea pentru toată activitatea rezultată ca urmare a folosirii contului și/sau a parolei dumneavoastră vă aparține în întregime. Vă sugerăm să păstrați confidențialitatea contului și parolei și să nu le divulgați nimănui. În cazul utilizării neautorizate a contului și/sau parolei dumneavoastră, vă rugăm să notificați imediat ImpactPro în scris de pe adresa de e-mail prin care a fost înregistrat proiectul. Pentru a evita utilizarea abuzivă a contului dumneavoastră, asigurați-vă că vă deconectați din contul dumneavoastră la sfârșitul fiecărei utilizări.

14. Încălcarea termenilor

Neconformarea cu condițiile specificate în articolul 7, și/sau participarea în activități ce nu respectă acești Termeni de utilizare vă supun riscului de acțiuni disciplinare sau urmărire penală. Decizia de a iniția o acțiune disciplinară (incluzând, dar nelimitându-se la întreruperea tuturor serviciilor) este la discreția ImpactPro.

Vă rugăm să raportați eventuale abuzuri ai termenilor de utilizare, sau ai termenilor și condițiilor către compania noastră sau autorităților locale competente.

15. Întreruperea/anularea serviciilor

Ne rezervăm dreptul de a anula sau suspenda imediat și pe termen nelimitat serviciile noastre de care beneficiază proiectul dumneavoastră, dacă încălcați sau dacă avem motive întemeiate să credem că veți încălca termenii și condițiile noastre. De asemenea vom întrerupe serviciile noastre către dumneavoastră, la discreția noastră, dacă vă angajați într-o conduită pe care noi o considerăm inacceptabilă.

16. Clauză de exonerare

NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU DAUNELE LA ADRESA UTILIZATORILOR SAU A PĂRȚILOR TERȚE SAU A HARDWARE-ULUI CE POT APĂREA DIRECT, INDIRECT SAU ACCIDENTAL CA REZULTAT AL CONECTĂRII CU SERVICIILE ȘI/SAU PRODUSELE NOASTRE, INCLUZÂND DESCĂRCAREA DE MATERIALE PRIN SERVICIILE NOASTRE. NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU DAUNELE LA ADRESA UTILIZATORILOR SAU PĂRȚILOR TERȚE CA REZULTAT AL INCAPACITĂȚII DE A UTILIZA SERVICIILE ȘI/SAU PRODUSELE NOASTRE SAU CA REZULTAT DIRECT, INDIRECT AL ACESTUI FAPT. PRIN URMARE, UTILIZAREA SERVICIILOR NOASTRE ESTE LA DISCREȚIA DUMNEAVOASTRĂ ȘI PE PROPRIUL RISC. SUNTEȚI UNIC RESPONSABIL/Ă DE ORICE DAUNE LA ADRESA COMPUTERULUI DUMNEAVOASTRĂ, SAU ALTUI DISPOZITIV SAU PIERDEREA DE DATE CA REZULTAT AL DESCĂRCĂRII UNOR ASTFEL DE MATERIALE.

PRIN CONTINUAREA UTILIZĂRII SITE-ULUI IMPACTPRO, ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CU FAPTUL CĂ UTILIZAREA SITE-ULUI IMPACTPRO, A SERVICIILOR ȘI PRODUSELOR NOASTRE ESTE REALIZATĂ PE PROPRIUL RISC ȘI FAPTUL CĂ SITE-UL IMPACTPRO, SERVICIILE ȘI PRODUSELE SUNT FURNIZATE ”CUM SUNT” ȘI ”CUM SUNT DISPONIBILE”. DE ASEMENEA LUAȚI LA CUNOȘTINȚĂ ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU FAPTUL CĂ NOI NU SUNTEM RESPONSABILI DE DISPONIBILITATEA ȘI/SAU FUNCȚIONABILITATEA ORICĂROR SITE-URI ALE PĂRȚILOR TERȚE ȘI/SAU MATERIALE PE CARE LE PUTEȚI ACCESA PRIN SITE-UL IMPACTPRO.

16.1 Părțile terțe

Nu susținem și nu suntem responsabili pentru conținutul, publicitatea, produsele sau serviciile disponibile prin intermediul site-urilor părților terțe.

Orice tranzacții între dumneavoastră și orice parte terță găsită pe sau prin intermediul site-ului ImpactPro, incluzând plata și livrarea de produse, servicii sau alți termeni, condiții, garanții sau elemente asociate cu astfel de tranzacții sunt realizate între dumneavoastră și entitatea în discuție. Prin urmare, nu suntem responsabili și nici pasibili pentru orice pierderi/daune ce pot apărea în urma acestor acțiuni.

16.2 Excluderea de la garanție

ImpactPro si/sau licențiatorii săi NU vă garantează următoarele:

 • (a) Utilizarea serviciilor şi produselor va îndeplini toate așteptările;
 • (b) Utilizarea serviciilor şi produselor va fi neîntreruptă, la timp, sigură sau fără erori, viruși;
 • (c) Orice informaţie obţinută ca şi rezultat a utilizării serviciilor şi produselor va fi precisă sau de încredere;
 • (d) Defecte în operarea sau funcționarea oricărui software furnizat ca parte a serviciilor vor fi corectate;

Nici o îndrumare sau informaţie, verbală sau scrisă, obţinută de la ImpactPro prin sau de la serviciile noastre nu va crea o garanţie, atâta timp cât nu este expres definită în termeni.

ImpactPro declină în mod expres toate garanțiile și condițiile de orice fel, exprimate sau implicite, incluzând, dar nelimitându-se la garanțiile și condițiile menționate de comercializare, create cu un anumit scop și neîncălcate.

17. Limitarea răspunderii

Supus dispoziției generale a Clauzei de exonerare (Articolul 16) de mai sus DUMNEAVOASTRĂ ÎNŢELEGEŢI ŞI SUNTEŢI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CU FAPTUL CĂ IMPACTPRO, FILIALELE SALE, LICENŢIATORII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU CONDIŢIILE AFLATE MAI SUS.

17.1 Generalități

Orice daune directe, indirecte, accidentale, subsecvente sau exemplare vor fi suportate de dumneavoastră, oricare ar fi cauza și motivul. Sunt incluse, dar nu limitate la, pierderea de profit (suportată direct sau indirect), pierderea de clienți sau reputaţie a afacerii, pierderea de date, costul înlocuirii de bunuri și servicii, sau alte pierderi intangibile.

Orice pierderi sau daune vor fi suportate de către dumneavoastră, incluzând dar nefiind limitate la:

 • (a) Încrederea plasată pe integritatea, precizia sau existența publicității, sau ca și rezultat al oricărei relații sau tranzacții dintre dumneavoastră și un agent de publicitate sau sponsor al cărui publicitate apare pe site;
 • (b) Orice modificări pe care ImpactPro le poate aduce serviciilor, sau orice încetare permanentă sau temporară a serviciilor (sau oricărei caracteristici cuprinse în servicii);
 • (c) Ştergerea, coruperea, sau incapacitatea de a stoca orice conţinut sau alte date de comunicare întreţinute sau transmise prin utilizarea serviciilor;
 • (d) Incapacitatea dumneavoastră de a furniza către ImpactPro informațiile precise despre cont;
 • (e) Incapacitatea dumneavoastră de a păstra confidențialitatea și securitatea detaliilor contului și a parolei;

17.2 Jurisdicţie

Limitarea răspunderii ImpactPro față de dumneavoastră în paragraful 13.1 va intra în acțiune indiferent dacă ImpactPro a fost sau ar fi trebui să fie anunțat de posibilitatea apariției oricăror astfel de pierderi. De asemenea, se vor aplica și limitările care sunt legale în jurisdicția dumneavoastră.

17.3 Informațiile furnizate pe site-urile ImpactPro

Nu suntem responsabili, nici răspunzători de:

 • (a) Materiale scrise de către utilizatori, în special cele postate pe blog-uri și/sau forumuri. În plus, nu susținem astfel de materiale și ne rezervăm dreptul de a monitoriza aceste contribuții, si de asemenea , de a răspunde, de a comenta, de a edita, de a refuza postarea sau de a șterge oricărui conținut aflat pe blog-uri și/sau forumuri la discreția noastră. Totuși, incapacitatea de a înlătura un anumit material nu constituie o aprobare sau acceptare din partea noastră;
 • (b) Precizia, sincronizarea sau exactitatea informațiilor/declarațiilor de pe site-ul ImpactPro. Nu vom fi responsabili/răspunzători pentru afirmațiile, sfaturile și/sau opiniile generate de către utilizatori pe blog-uri și forumuri (cu excepția măsurilor impuse de lege). Dacă aveți orice plângere la adresa altui utilizator, ca urmarea a acțiunilor/ opiniilor exprimate, acceptați să înaintați o plângere legală doar împotiva acelui utilizator, și nu împotriva ImpactPro;
 • (c) Calitatea, precizia și forma site-ului ImpactPro, cu excepția a ceea ce este solicitat de către lege. Totuși, ne vom angaja în toate eforturile rezonabile pentru a furniza serviciile noastre în cea mai profesională manieră;
 • (d) Orice denaturări frauduloase realizate de noi și în legătură cu decesele sau vătămările personale cauzate de către neglijența noastră. Nu vom fi responsabili și nici răspunzători față de dumneavoastră pentru orice altă pierdere/daună suferită de către dumneavoastră sau de o parte terță ca rezultat al utilizării site-ului ImpactPro.

18. Procesul de îmbunătățire permanentă

Calitatea serviciilor și produselor noastre reprezintă principala noastră preocupare. Prin urmare sistemul nostru este subiectul unui proces de îmbunătățire permanentă (CIP- Continuous Improvement Process) atât pe partea tehnică, cât și pe cea tehnologică.

19. Feedback

Ca parte a dorinței noastre pentru a atinge excelența, Impact Production S.R.L. primește comentarii și sugestii la adresa unor sau a tuturor conditiilor și politicilor ce apar în Termenii de utilizare. Pentru a contribui cu comentariile/sugestiile dumneavoastră, contactați departamentul nostru de relații pentru clienți sau trimiteți-ne un e-mail la: info@impactpro.ro

×

Coș